Bliv medejer af

Crescendo Boligfond I A/S

Crescendo Boligfond I A/S tager afsæt i 20-års erfaring med ejendomsinvestering og en minutiøs analyse- og investeringsproces, der historisk set har medført en god og driftssikker investering med solidt udbytte til følge for investorer.

Crescendo Boligfond I A/S, Boliger der er til at betale, giver god spredning i type, geografi og dermed risiko. Hvert enkelt projekt i den samlede portefølje bliver analyseret og gennemgået ned til mindste detalje, og i kombination med en defensiv finansieringspakke er resultatet realistiske budgetter, hvor forsigtighed vægtes højt, og hvor afkastet er attraktivt og realistisk.

Boligejendommene udvælges i kvalitetsbyer, som vi vurderer, har en vedvarende efterspørgsel, stabil udlejning, drift og dermed udlodning til investor. Ejendomme i kvalitetsbyer har fremtidspotentiale; for her vil lejer gerne bo og investor gerne eje.

Med Crescendo Boligfond I A/S bliver det muligt at være en del af et professionelt investeringsfællesskab og dermed få del i attraktive afkast.

Kontakt os for mere information om Fonden.

Bliv medejer af Crescendo Boligfond I A/S – en attraktiv investering i danske boligejendomme

Crescendo åbner med en ny fond mulighed for, at du som investor kan blive medejer af en portefølje af danske boligejendomme med en god spredning i type og beliggenhed. Fonden ventes at generere et gennemsnitligt årligt afkast (IRR) på ca. 6,5%, og tegning påbegyndes fra marts 2022.

Ejendomme er historisk set en værdifast investering med et forudsigeligt driftsforløb. Helt grundlæggende vil der altid være efterspørgsel på velbeliggende lejeboliger af god kvalitet, hvor lejen samtidig er fastsat ud fra målgruppens betalingsevne og -vilje.

Vi samler 20 års erfaring i ny boligfond

Crescendo Boligfond bygger på et solidt fundament; Crescendo A/S har siden 2002 udbudt investeringsprojekter af høj kvalitet med en god balance mellem sikkerhed og afkast. Gennem årene er der formidlet ca. 60 investeringsprojekter med en samlet projektsum på mere end 4 mia. kr. til flere end 250 formuende personer og selskaber.

Hvert projekt i den samlede portefølje identificeres og analyseres med den grundige tilgang, der kendetegner projekter fra Crescendo.

Crescendo Boligfond bygger videre på denne erfaring og viden om, hvordan de mest attraktive boligejendomme udvælges.

Grundlag for etablering af fonden

 • Efterspørgslen på lejeboliger er historisk stor
 • Værdifast og inflationssikker investering
 • Forudsigeligt investeringsforløb
 • Konkurrencedygtige afkast
 • Risikospredning
 • Stabil udlejning og drift
 • Varig efterspørgsel på velbeliggende boliger af god kvalitet

Dine investorfordele

Med minimum investor-indskud på DKK 750.000 kan du gennem Crescendo Boligfond I A/S få del i et marked, der normalt er forbeholdt professionelle investorer, herudover har du disse fordele:

 • Forventet værdi af investering på DKK 750.000 efter 10 år: DKK 1,3 mio. (Tidshorisont og værdi kan afvige i positiv el. negativ retning)
 • Gennemsnitligt årligt afkast af den investerede kapital (IRR) på ca. 6,5%
 • Forventet 4% udbyttebetaling pr. år fra 2024
 • Anvisningsret til boligerne

Hent præsentation