Hjørring Politistation

A/S Hjørring Øst

Beskrivelse

Lejeren af ejendommen er Den Danske Stat v/Slots-og Ejendomsstryrelsen. Ejendommen er på i alt 2.367 kvm fordelt med kontor, servicebygning, carport, arkiv mv. De eksisterende bygninger er opført i 1979 af Jysk Telefon med et samlet areal på ialt ca. 1.047 kvm. Ejendommen er under en gennemgribende ombygning og tilbygning. Bygningerne er/bliver opført i røde mursten med hvide træ/aluvinduer, og taget er beklædt med tagpap. Ombygningen- og tilbygningen gennemføres af sælger, CV Ejendomme Åsted ApS, der er forpligtet til at aflevere ejendommen, således at den både udvendig og indvendig fremstår nyistandsat og i øvrigt i overensstemmelse med lejekontrakten med Den Danske Stat. Til sikkerhed for eventuelle mangelkrav har sælgeren transporteret sine rettigheder over for entreprenører, leverandører og teknikere, og herunder hovedentreprenøren Finn A. Christensen A/S og entreprenørgarantien på kr. 1.162.500. Grundarealet udgør 8.031 kvm og er dels belagt med asfalt og dels udlagt med græsbevoksning. Bebyggelsesprocenten er på nuværende tidspunkt ca. 30%, hvor bebyggelsesprocenten for ejendommen er max 50%. Der er således betydelige muligheder for yderligere udvidelse af ejendommen, hvilket også har har været en betingelse fra lejers side.

Galleri