Erhvervsejendom beliggende centralt i Ringsted

K/S Søndervang

Beskrivelse

Ejendommen ligger på en 11.066 m2 stor grund, centralt placeret i Ringsted med kort afstand til stationen.

Ejendommen bestod oprindeligt af tre bygninger opført i 1964-67, og er i 1995-96 om-og tilbygget, således at den i dag fremstår som en moderne og præsentabel ejendom med en god harmoni og funktionalitet. Ejendommen anvendes til laboratorier og kontorer, hvortil kommer personalerum, kantine, arkiv og lager. To gårdmiljøer skaber gode rammer for de ansatte, og ejendommen har generelt gode lys- og arbejdsforhold. Grunden falder mod nord, og der er udført parterreetage under en del af den nyere del, hvorfra der er gode tilkørelsesforhold for ind-og udlevering af større varepartier. På den oprindelige bygning er der opført tekniketage, der betjener hele bygningen.

Det samlede bruttoareal er 5.916 m2 fordelt på stueetage, parterreetage, kælder og sekundære arealer. Til ejendommen hører ca. 100 parkeringspladser til terræn. Ejendommen har som følge af anvendelsen til laboratorium en del tekniske installationer. Ejendommen er lejet ud til Bygningsstyrelsen.

Galleri