Markedsanalyse: Markedet for boligejendomme er et lyspunkt

På vejen ind i et nyt regime med kortere økonomiske konjunkturcykler og dermed kortere udsving mellem opsving og krise, er investering i boligejendomme en fornuftig vej at gå, ifølge flere kapitalforvaltere. En af disse er Joachim Fels, der siden 2015 har været global økonomisk rådgiver for Pimco (Pacific Investment Management Company), én af verdens største kapitalforvaltere, i en nylig Børsen-artikel siger han:

”Jeg mener, at boligmarkedet er ét af de få lyspunkter (…) og risiciene er andre steder. I modsætning til tiden op til finanskrisen så belånes friværdierne ikke i samme grad, og der sker heller ikke en udhuling; for forbruget hæves ikke. Boligmarkedet, og dermed realkreditobligationer, er således ét af de steder, hvor Pimco lige nu investerer flere penge, end vi plejer, fordi det betragtes som ’safe haven’. Pimco har en ydmyg og mere forsigtig tilgang til deres investeringer, og der er ikke lyst til at lave store væddemål – det handler om at sprede investeringerne, og ’holde noget af krudtet tørt’.”

Ejendomsinvestering er langsigtet stabilitet

Frit oversat til de danske breddegrader og med udgangspunkt i investeringer fra Crescendo A/S, er det opfattelsen, at selvom tiden med lav og stabil vækst tillagt lav til ingen inflation nok ligger bag os, så vil vores ’rentemotor’, og det faktum, at lejeindtægter indeksreguleres i takt med en eventuel inflation, fortsat begunstige ejendomsinvesteringer væsentlig mere end andre aktivklasser.

Når vi ser på nye Crescendo-investeringer, er det finansielle fokus naturligt på inflation og rente og, i kombination med lejeniveauet, projektets evne til at forrente investors indskudte kapital målt ved IRR (det gennemsnitlige, årlige afkast af indskudt kapital). Målsætningen er fortsat, at IRR skal ligge mellem 6-8% når du investerer hos os.

Værn mod inflations- og rentepåvirkning når du er investeret i fast boligejendom

Et øget omkostningsniveau til drift og finansiering vil naturligt blive spejlet i øgede lejeindtægter og specielt for eksisterende projekter, hvor projekterne er finansieret med en lav, fast rente, vil det som minimum medføre, at investor ser ind i en inflationssikker investering.

Endelig har Crescendo Asset Management ApS afsat de nødvendige ressourcer, der medfører, at videreudvikling på eksisterende ejendomme har det nødvendige fokus. Med denne allokering af ressourcer sikrer vi, at Investors interesse er varetaget optimalt.

Crescendos kendte investeringsproces sikrer, at vi fortsat erhverver sunde ejendomme

I kombination med de vanlige udvælgelseskriterier som projektets beliggenhed, kvalitet, samt øvrige beslutningsparametre for at kunne udmærke sig som et ”Crescendo-projekt”, ser vi fortsat gode muligheder for at erhverve sunde og solide projekter.  Vi er optimistiske med hensyn til erhvervelse af nye ejendomme og forventer ikke, trods turbulensen i markedet, at investors investering forringes; for vi investerer i nyere boligejendomme i drift med lav tomgang, og det er med til at skabe solid langsigtet stabilitet.

Læs mere om vores selektive investeringsproces