CRESCENDO A/S ÆNDRER EJERSTRUKTUR

Crescendo A/S, der blev grundlagt i 2002, og som siden har udbudt godt 60 investeringsprojekter til en samlet projektsum på mere end 4 mia. kr., har primo november 2021 ændret ejerstruktur og som følge heraf sammensætning af direktionen.

Stifter Bo Helligsøe har valgt at sælge 20 procent af sine aktier og bestyrelsesformand Peter Jein sælger 10 procent af sin ejerandel i Crescendo til Christian Stenbjerre, der har været partner og en del af ledelsen i Crescendo siden 2019.

Således ejer Christian Stenbjerre nu 40 procent af Crescendo A/S, Bo Helligsøe 20 procent, mens bestyrelsesformand Peter Jein og familie kontrollerer 40 procent. Peter Jein har været medejer af Crescendo A/S siden 2010.

Bo Helligsøe og Christian Stenbjerre bytter så at sige position, og Christian Stenbjerre tiltræder i den nye konstellation stillingen som adm. direktør for Crescendo A/S. Bo Helligsøe fortsætter i direktionen i Crescendo med fokus på forretningsudvikling.

20-års jubilæum og bedste resultat til dato

I forbindelse med den ændrede ejerstruktur udtaler stifter Bo Helligsøe: ’Til grund for min beslutning ligger en overvejelse om, at det er vigtigt for mig med en glidende overgang i ledelsen, så vi sørger for, at det særlige Crescendo-DNA med grundighed og en ambitiøs investeringsstrategi fortsat udvikler sig til gunst for vores investorer. Christian har gennem sin tid i Crescendo bevist, at han til fulde evner både at source, strukturere og afsætte Crescendo’ produkter, hvorfor det for mig, ikke har været svært at skulle slippe tøjlerne. Jeg ser frem til et fortsat fantastisk samarbejde med Christian.’

Crescendo A/S, der den 1. februar 2022 kan fejre 20-års jubilæum, har nyligt aflagt det bedste årsresultat til dato med et samlet overskud før skat på godt 12 millioner kr.

Crescendo-teamet, der består af yderligere 12 dedikerede medarbejdere med mangeårig erfaring inden for blandt andet analyse, udvælgelse, drift, optimering og administration af fast ejendom har til huse i hovedsædet i Aarhus og på kontoret i Hellerup.