91 studieboliger samt café i København S

A/S Bolig Teglhuset København

Beskrivelse

Udlejningsejendom til salg i København: Teglholmen er et nyt, karakteristisk boligområde i Københavns Sydhavn udlagt som en kanalby med tæt kontakt til vandet omkring alle bebyggelser.

Området er oprindeligt en opfyldning i farvandet mellem Amager og Sjælland, påbegyndt omkring år 1900 og har sit navn efter det teglværk, som leverede tegl til byggeriet af hele Vesterbro.

I dag er Teglholmen under byudvikling til et beboelsesområde med blandet erhverv, og der er opført både en integreret daginstitution og en folkeskole, der betjener beboerne på Havneholmen, Sluseholmen, Teglholmen og dele af Sydhavnskvarteret. Flere store domiciler er opført i området i løbet af de senere år, bl.a. har TV 2/Danmark sine københavnske aktiviteter samlet her.

Området har i de seneste år båret præg af store investeringer i form af byggeri, den kommende udvidelse af metroen, som åbnes i 2023/2024 ca. 500 m væk, opførelsen af havnebadet ved Frederiks Brygge og Sluseholmen samt tilflytning af Aalborg Universitet København og endelig åbningen af Alfreds Nobels Bro.

Udover rige uddannelses- og kulturtilbud ligger Netto, Fakta og SuperMarco (kendt, italiensk supermarked) indenfor en radius af 700 m. fra ejendommen. Udvides afstanden en anelse ligger Sydhavn Station 1,1 km fra ejendommen og indenfor samme afstand findes Havnebadet Sluseholmen. Fisketorvet, også benævnt ”Copenhagen Mall” ligger 1,9 km derfra. Kort sagt findes der indenfor gå-afstand et væld af tilbud.

Befolkningsantallet i bydelen Vesterbro/Kongens Enghave, hvori Sydhavnen er inkluderet, er primo 2019 opgjort til 69.808 personer. Igennem det seneste årti har bydelen oplevet en gennemsnitlig, årlig vækst på 2,81% og set i forhold til København (byen) som helhed er det ca. 50% mere end dennes godt 1,85%. Københavns Kommune prognosticerer, at befolkningstallet i år 2034 vil stige til 106.696 i absolutte tal i bydelen. Dette svarer i en samlet vækst på 53%, hvorimod byen København er prognoseret til en vækst på 19% i samme periode.

Det kan derfor konkluderes, at bydelen Vesterbro/Kongens Enghave har oplevet, og til stadighed oplever, en væsentlig større befolkningstilvækst end byen som helhed, hvilket efter vores vurdering på alle sigt vil have en positiv indflydelse på lejepriser såvel som pris pr. kvm.

Den øgede befolkningsvækst har også været med til at øge kvadratmeterprisen på boligmarkedet i opadgående retning. Trods de generelle meldinger fra boligmarkedet i København om det modsatte, specielt når der fokuseres på lejligheder, ser stigningerne i denne bydel ud til at fortsætte.

Bydelens oprindelige og stærke identitet som aktivt havneområde er fastholdt gennem brug af robuste og rustikke belægningsmaterialer på kaj, pladser og gader. Gamle smukt patinerede brosten er genanvendt og kombineret med asfalt, jern, hårdt træ og beton, hvorved der sikres et sammenhængende og attraktivt byrum med et højt kvalitetsniveau. Det har således været målet at skabe djærve og identitetsstærke byrum til de lokale beboere med en æstetisk værdi, samt en formel tilpasning til de berørte områder, der kan holde langt ud i fremtiden.

Teglholmens Karréer opføres med skiftende bygningshøjder, der optimerer lysforholdene i de indre gårdrum og skaber visuel variation. Bygninger opføres primært i tegl med smukke detaljer i facadernes rytme, motiv og design.

Den centrale bydelsplads, der er det lokale mødested, spænder ud mellem havneløbet og hovedkanalen ved den nye skole, få hundrede meter fra Teglhuset. Pladsen bliver et levende byrum, og de udadvendte funktioner i bebyggelsernes stueetager vil vokse ud på pladsen. De udadvendte funktioner kan fx være caféer, iskiosker, butikker og værksteder. (Kilder: Københavns Kommune, By & Havn, Arkitema).

Ejendomsinvestering København

Danmarks hovedstad har gennem de senere årtier gennemgået en omfattende urbanisering og har udviklet sig til en pulserende metropol. Her er næsten uanede uddannelsesmuligheder og byen tiltrækker hvert år tusinder af nye indbyggere – ikke mindst unge studerende fra ind- og udland.

I en analyse af behovet for nye ungdomsboliger vurderer Københavns Kommune blandt andet, at der fortsat er en underkapacitet af ungdoms- og studie­boliger, idet udbuddet indtil videre ikke har kunnet følge med befolkningstilvæksten.

Analysen viser endvidere, at antallet af studerende har været stigende i København i de senere år. Udviklingen ser ud til at stagnere og falde en smule i de kommende, mens antallet af 18 – 29-årige ser ud til at stige med ca. 5.300 indtil 2023, hvor tilvæksten forventes at falde svagt igen. I 2031 forventes en sammenlagt tilvækst i aldersgruppen på ca. 2.500 unge. (Kilde: Ungdomsboliganalyse til Kommuneplan 2019).

Teglhuset

Centralt beliggende på Teglholmen i Københavns Sydhavn ligger Teglhuset.

Ejendommen er opført i 2016 og indeholder 91 moderne og velindrettede studieboliger til udlejning samt en café i stueetagen. Tilsammen udgør ejendommen 3.394 m2, hvoraf 3.281 m2 er til beboelse og 113 m2 er erhverv. Erhvervsandelen er ikke særskilt opdelt, idet der er anvendt fællesarealer for at lave caféen.

Studieboligerne er mellem 37 og 45 m2 i størrelse og har alle eget bad og et mindre køkken med hårde hvidevarer fra Electrolux og Bosch/Siemens ovn /mikroovn. Der er generelt tale om gode materialer designet til at kunne håndtere den karakter, beboerne har. Som størrelsen indikerer, er der tale om boliger med ét værelse. 6 lejligheder har egen altan. Fællesarealer udgør 25 % af de overstående opgjorte bruttoarealer, hvilket er almindeligt for ejendomme af denne type.

Ejendommen er indrettet således, at der er etableret en gang på tværs i længderetningen med boligenheden på hver side af gangen. I stueetagen er cafeen ”Kellermans Bar & Grill” placeret ud mod Teglholmsgade og der er udeservering, hvor gæsterne kan sidde hele året rundt, og caféen er i det hele taget et stærkt supplement til ejendommen.

Bygningen er udført i 7 etager med adgang til etagerne via 2 trapperum i hver ende af bygningens gavle. Hovedtrappe med elevator har adgang via Teglholmsgade og ”bagtrappe” har adgang fra gårdareal. Adgang til boligerne sker via centralt placeret fordelingsgang som fører til trapperummene.

Hovedbygningen er udført i betonelementer med facade af tegl mod Teglholmsgade og betonfacade med spor i gavle og i facaden mod gårdareal.

I stueetagen er der placeret fællesvaskeri samt et lille fællesrum med bord og stole. Fra fællesrummet er der udgang via terrassedør til areal mod Teglholmsgade, hvor der også er mulighed for at sidde udendørs.

Bag ejendommen ligger et lyst og grønt gårdområde, indeholdende en række forskellige funktioner. Der er opført en delvist skjult rund depotrumsbygning i gårdareal. Her har hver lejlighed tilknyttet et depotrum på ca. 1,5 m². Depotrumsbygningen er blevet sænket ned i terrænet således den indgår naturligt i landskabet med græs på taget til ophold. I tilknytning til depotrumsbygningen er der integreret overdækket cykelparkering.

På arealet bag bygninger langs Teglholmsgade udføres et grønt område kaldet ”Den Grønne Kile”. Den grønne kile er koblet op til gårdarealet via et grønt opholdsareal med stiforbindelse og jordtoppe. Jordvoldene indgår naturligt i terræn og der er mulighed for ophold i små kroge. Gårdarealet er bearbejdet med græs/opholdsarealer, træer og belægninger.

Kontakt os gerne for nærmere information om denne investeringsmulighed.

Galleri