Netto i Spentrup lige udenfor Randers

A/S Fakta Randers-Møn – Spentrup

Beskrivelse

Erhvervsejendom udlejet til Netto i Spentrup. Spentrup består af en oprindelig landsby med kirken som centrum og en stationsby på den nedlagte jernbane fra Randers til Hadsund. Kirkebyen og stationsbyen har i mange år fremstået som én samlet by. Der er siden 1970’erne sket en udbygning af Spentrup med boliger i form af rækkehuse og parcelhuse, så byen nu fungerer som en boligby i Randers’ opland. De seneste år er udviklingen fortsat med nye udstykninger langs med vestsiden af Birke Allé, og der er et nyt boligområde på vej ved Høgshøj på østsiden af Birke Allé. Spentrup er centerby og kommunens største bysamfund uden for Randers med ca. 2.500 indbyggere.

Ligesom Randers by har Spentrup en afgrænset bymidte til detailhandel. Spentrups størrelse betyder, der er et fornuftigt udvalg af service og erhverv. Detailhandlen er lokaliseret langs Stationsvej, hvor dagligvarebutikkerne for de flestes vedkommende ligger i den sydlige ende af vejen. Befolkningstallet og befolkningstilvæksten fra de planlagte kommende boligområder sikrer, at der kan opretholdes et handelsmiljø i Spentrup ved Stationsvej. I de seneste år er byudviklingen sket på vestsiden af Birke Allé. Aktuelt er der et nyt parcelhusområde på vej på østsiden af Birke Allé. Her planlægges for ca. 50 parcelhuse og for et mindre antal tæt-lave lavenergiboliger. (Lokalplan 535, Boligområde ved Høgshøj i Spentrup). Der er rundt om Spentrup udlagt 5 områder til fremtidig byudvikling. Disse områder støder op til den eksisterende bymæssige bebyggelse.

Spentrup er vokset betragteligt gennem de sidste 150 år, og der er i dag et stort udbud af forskellige institutioner, service- og erhvervsvirksomheder. Her er der både købmand, postbutik, bager, pengeinstitut, autoforhandler m.fl. Langt de fleste af disse ligger på Stationsvej, Spentrups hovedgade. Herudover er der ældrecenter, læge, idrætsforening og skole. I forbindelse med skolen er der også en svømmehal. Der er kun små 10 km fra Spentrup til Randers, som er en af Danmarks største byer med 96.000 indbyggere i kommunen. Sammen med det rige byliv er dette medvirkende til, at Spentrup er en attraktiv by at bosætte sig i.

Galleri