Erhvervsejendom i Aalborg

K/S Logistikcenter Nord

Beskrivelse

Ejendommen ligger på en stor grund på ca. 26.000 kvm med facade mod motorvej E 45 lidt nord for Limfjordstunnelen ved afkørsel 20 Bouet. Der er kort afstand til motorvej E 39 mod Hirtshals. Logistikcentret er p.t. under udvidelse til et samlet areal på 3.670 kvm, hvoraf 1.151 kvm er administration (delvis i to etager) og 2.519 kvm højloftet lager med 20 laste-/losseporte og læssebroer.

Ejendommen er en helt up-to-date indrettet stykgods- og distributionsterminal, logistikhøjlager og administration med ideelle til- og frakørselsforhold og en strategisk perfekt placering til håndtering af et stort antal lastvogne.

De mange lukkede sluser betyder, at håndtering af gods sker efter de mest moderne personale- og miljømæssige principper, så godset altid kan håndteres tørt, godt og sikkert. Store befæstede udenomsarealer på ca. 13.000 kvm indgår som en integreret del af logistikfunktionen, idet hurtig af- og pålæsning er afgørende for centrets effektivitet.

Galleri