Erhvervsejendom udlejet til Sanistål.

K/S Viborg, Haderslev – Viborg

Beskrivelse

Udlejningsejendom i Viborg udlejet til Sanistål. Ejendommen, der er på 1.734 kvm, er velbeliggende i et blandet erhvervs- og boligområde ca. 2-3 kilometer fra centrum af Viborg.

Ejendommen er nyopført i betonelementer med fladt tag beklædt med tagpap. Butiksdelen som vender ud mod Marsk Stigs Vej er et stort glasparti. Grunden er på 4.281 kvm. Erhvervsområdet er fuldt udbygget og har de seneste år udviklet sig til at være suppleringsområde til midtbyen. Lokalplanen har åbnet mulighed for at etablere større servicevirksomheder med behov for udstillings- og salgsarealer samt kontor- og lager virksomheder.

Ejendommen som er en kombineret butiks- og lagerejendom anvendes af Sanistål til dels deres Sanibad koncept, dels som engrossalg til VVS montører. Sanistål A/S er en af Danmarks førende grossister inden for de tre hovedproduktområder: VVS, stål & metaller samt maskiner, værktøj og tekniske artikler. Koncernen har datterselskabet i Danmark, Tyskland, Polen og de baltiske lande.

To investeringsejendomme i Viborg og Haderslev

K/S Viborg, Haderslev henvender sig til investorer med en indkomst på kr. 600.000 eller derover (ved 12,5% ejerandel) samt ordnede formueforhold.

Kommanditselskabet erhverver med overtagelse den 1. december 2006 to kombinerede engroslager- og detailsalgsejendomme på 3.580 kvm. Den samlede anskaffelsessum er på kr. 38,6 millioner ekskl. finansieringsomkostninger. Dette svarer til en anskaffelsessum på kr. 10.782 pr. kvm. incl. grund. Ejendommene er beliggende på adresserne Marsk StigsVej 14, 8800 Viborg og H.C. Ørstedsvej 3, 6100 Haderslev. Det samlede grundareal udgør 8.818 kvm. Ejendommene er udlejet til Sanistål A/S på lejekontrakter, hvor der resterer henholdsvis ca. 8 og 10
årige uopsigeligheder. Der stilles depositum på 6 måneders leje fra Sanistål A/S.

Kommanditselskabet budgetterer med driftsoverskud før skat i alle budgetår og kan dermed tilvejebringe en væsentlig gældsnedbringelse over budgetperioden. Ultimo 2014 skal ejendommenes anskaffelsesværdi pr. 31. december 2006 være reduceret med mere end 30%, for at investors hæftelse bliver aktuel. Investors likviditet er ved etableringen af projektet positiv med kr. 47.000 ved fuld fradrag af det skattemæssige underskud i topskatten. Der er budgetteret med positiv likviditet for kommanditisterne i alle budgetårerne.

Galleri