Danica: Ejendomme giver et meget tilfredsstillende plus gennem et turbulent 2022

Et omskifteligt 2022 har, som bekendt ikke gavnet de gængse pensionsopsparinger. Et lys i mørket er dog ejendomme. Det ved vi godt hos Crescendo, men nylige tal fra Danica og Danske Banks netop offentliggjorte regnskab bekræfter.

Danica Ejendomme leverer rekordvækst i 2022, og adm. direktør Michael Nielsen betegner resultatet som meget tilfredsstillende med solidt driftsafkast, betydelig nedgang i tomgang og yderligere trimning i porteføljen. *

Omsætningen i form af lejeindtægter hos Danica Ejendomme voksede med knapt 6% til 866 mio. kr. og resultatet før skat kom op på 953 mio. kr. Pensionsinvestorenes ejendomsforretning, det vil sige driftssiden, realiserede et overskud, der er over 100 mio. kr. højere end resultatet i 2021:  609 mio. kr.

Danicas ejendomsportefølje indeholder 111 aktiver og flere udviklingsprojekter til en værdi af 37 mia. kr. For boligporteføljen lå tomgangen på 2,4%, og for erhverv var tomgangen 7,2%. Som helhed fik Danica-koncernen et negativt resultat før skat på 121 mio. kr., fremgår det af regnskabet.

Ejendomme er et godt sted at investere pensionen

Hos Crescendo bestyrkes vi atter i, at ejendomsinvestering er Safe Haven.

’Selv i tider med økonomisk turbulens er investeringer, ikke bare i mursten, men i hjem, der leves i, en placering af midler, der giver mening. Det er attraktivt at placere sine midler – bestemt også den opsparing, der skal bruges til pensionen, hvad enten vi taler VSO-, private, selskabs- eller pensionsmidler – i kvalitetsejendomme,’ siger Christian Stenbjerre, adm. direktør hos Crescendo A/S.

* Topchef Michael Nielsens udtalelse stammer fra Ejendomswatch den 2. februar 2023.

 

Endnu ikke tilmeldt vores interesseliste?

Crescendo oplever fortsat optimisme og købelyst fra eksisterende og nytilkommende investorer. Nyligt er ejendommen A/S Bolig Svanevej fuldtegnet.

Ønsker du at blive Crescendo-investor og få et forspring i forhold til orientering om nye investeringsprojekter, kan du tilmelde dig vores interesseliste her.