2.0 MW Senvion vindmølle i Brandenburg

K/S VindEnergi Frehne

Beskrivelse

K/S VindEnergi Frehne består af én 2.0MW vindmølle af typen Senvion 2.0MM100 – leveret af det tyske selskab Senvion GmbH (www.senvion.com).

Vindmøllen har en rotordiameter på 100 m og en navhøjde (tårnhøjde) på 100 m. Den samlede højde fra fundament til vingespids er således 150 m. Vindmøllen er beliggende i delstaten Brandenburg tæt ved landsbyen Frehne, og få km fra motorvej A24 mellem Hamburg og Berlin. Afstanden til den dansk-tyske grænse er ca. 300 km. Møllen er placeret på landbrugsjord – i et generelt meget fladt og ukompliceret terræn.

God historik

Vindmøllen er opført i et område blandt 27 eksisterende vindmøller, hvoraf flere har været i drift i næsten 15 år. Data fra en række af disse vindmøller – samt fra en række andre nærtliggende møller – har været brugt i produktionsvurderingerne. Således har disse data kunnet sammenlignes med vejrdata indsamlet fra nærtliggende vejrstationer, som typisk har indsamlet og registreret data over flere årtier, og på baggrund af simulationer har det så – under hensyntagen til vindmøllens design og ydeevne – været muligt at beregne et produktionsestimat for vindmøllen.

Galleri