Crescendo har haft et godt og initiativrigt forår. Gennem Q1 og Q2 har vi afholdt knapt 70 generalforsamlinger med fysisk besøg her på Sønderhøj eller online via Teams.

De enkelte selskaber er sunde og velpolstrede trods det mindre uvejr, der stadig hersker ”udenfor”.

Projekter til en dedikeret investorkreds
Udbuddene af 2024-projekter i HelsingeBillund og senest Hørning, er forløbet godt, og vi ser frem til at overtage de ny-tilkomne ejendomme i løbet af efteråret.

Udover de seneste investeringsprojekter har vi afhændet en ejendom med 31 boliger på Theklavej i København NV. Byggeriet blev påbegyndt ultimo 2022, og en tilfreds ejer kigger nu ind i ejerskab af en fuldt udlejet ejendom på en rigtig fin beliggenhed.

Vi mærker stadig en god og stabil interesse for gode ejendomsprojekter, og vi ser nu og her ind i en fin pipeline af ejendomme, der venter på at blive præsenteret.

Konkret har vi indgået hensigtserklæringer på køb af to projekter beliggende i Storkøbenhavn, og dermed en beliggenhed, som efterspørges af mange investorer. Selskabsformen bliver en god blanding af A/S og K/S (sidstnævnte velegnet til VSO-midler).

Overordnet ser vi frem til fortsat at tilbyde gode investeringsmuligheder for investorkredsen og øvrige interessenter, der er skrevet op på vores interesseliste.

Skriv dig på vores interesseliste

Ny kundeanalyse scorer højt på historik og tillid
Fra den nyligt udsendte kundeanalyse ved vi, at investorkredsen sætter Crescendo højt på troværdighedsbarometeret.

Vi kan konstatere, at hele 72% af alle de investorer, der har besvaret undersøgelsen, taler pænt om os, og således er ambassadører. Den sidste ca. fjerdedel forholder sig mere passivt, og endelig er der ganske få, der har en anden holdning.

Særligt bemærkelsesværdigt er det dog, at hele 87% af besvarelserne angiver, at de ikke savner information, efter deres investering er foretaget. Den tillid takker vi ydmygest for, også for den høje svarprocent generelt. Alle er naturligvis altid velkomne til at henvende sig, hvis der er noget, man er i tvivl om eller, hvis noget skal belyses ekstraordinært.

Investorportal
Den længe ventede Investorportal er kommet godt fra start, og efter lidt opstartsvanskeligheder er det vores opfattelse, at det påskønnes, at der nu er et bedre overblik over den enkeltes investering. Det har været vores mål at skabe et stærkt fundament og én indgang, hvor rapportering er samlet.

Ejendomsadministration
I ejendomsadministrationen har foråret været travlt og koncentreret om afholdelse af årets generalforsamlinger. Det er vores opfattelse, at dette ben får en stadig større betydning for vores evne til at kommunikere hurtigt og korrekt til den enkelte investor uanset meldingens karakter.

Den tætte føling, der er med ejendomme, lejere, og deraf mulighed for at finjustere løbende, kommer dermed vores investorer til gode, og er der mangler, er vi kun en mail eller et opkald væk – også i den henseende.

Rigtig god sommer ønsker alle i Crescendo.

 

Venlige hilsner

Christian og Bo

 

Offentliggjort 28.06.2024