2,05MW Repower vindmølle beliggende i Nordrhein-Westfalen

K/S VindEnergi Jülich

Beskrivelse

K/S VindEnergi Jülich består af en vindmølle af typen 2,05 MW MM92, og er leveret af tyske RePower Systems AG (www.repower.de).

Vindmøllen har en rotordiameter på 92 m og en navhøjde på 100 m. Den samlede højde fra fundament til vingespids er således 146 m. Vindmøllen er beliggende i delstaten Nordrhein-Westfalen ved landsbyen Jülich vest for Köln, ikke så langt fra den franske grænse. Vindressourcerne i dette område er typisk for en tysk indenlands placering. Vindmøllen er beliggende blandt 13 vindmøller som har været i drift igennem en årrække. Datagrundlaget for de tre produktionsprognoser er således data fra alle eller en del af disse eksisterende vindmøller, og/eller data fra en række andre nærtliggende møller i området. Endvidere er der indsamlet vejrdata fra forskellige databaser, hvor data er indsamlet og registreret over en længere årrække, som så er bearbejdet i forskellige simulationsprogrammer under hensyntagen til vindmøllens tekniske lay-out, samt dens ydeevne.

Galleri